מזל דלי

מזל דלי – יסוד אוויר בן מזל דלי הוא המקורי ולעיתים קצת המוזר מבין כל המזלות הוא אוהב צדק ותמיכה באוכלוסיות חלשות ,יטה יד להצלת העולם יהיו לו הרבה חברים ויהיה פעיל בחברה אבל ביחסים של אחד על אחד הוא קצת מגמגם.
הוא מעין משקיף על העולם מהצד לעיתים ירגיש שונה ובודד בין אנשים המקוריות ואינדבידאוליות חלק מרכזי באישיותו ובו.
מחפש את האמת הקוסמית והקיומית ,ואת הדרך לחיים טובים יותר.
מגרעות- תמהוני ,מוזר ,קר ברגשות ,ורקוהוליק (לעיתים) אנרכיסט (לעיתים)