מזל בתולה

מזל בתולה– מזל אדמה מזל בתולה הוא מזל השירות האישי והפרקטיות בחיים הוא שם לב לפרטים ולעיתים שוכח את התמונה הגדולה מיקרו ולא מאקרו ,שקט ,צנוע ,נחבא אל הכלים בדיוק ההפך מאריה ,פרטיות ודיסקרטיות מאוד חשובים ואין לו צורך להיות בקדמת הבמה .
בגלל תשומת הלב שלו לפרטים ויכולת לקבל הוראות ללא רגשי נחיתות הוא נחשב כעובד המצטיין ,תמיד מוכן למשימה ,ומתפקד בצורה מצויינת וממושמעת. ,תפקידי שירות ומגע עם קהל מתאימים לו מאוד.
הצד השני של תשומת הלב לפרטים מתבטאת בביקורתיות ,כלפי אנשים אך גם על עצמו הוא לא חס. דעת הסביבה מאוד חשובה ולכן הוא תמיד מנומס ונוהג לפי הכללים.
מגרעות –צרות אופק ,ביקורתיות,קמצנות,קטנוניות