אבני היסוד באסטרולוגיה

1.מזלות – מזלות הם ארכיטיפים (אב טיפוס) של התנהגות ואתגרים (דאגן אמיץ שקדן וגו')
המזלות מתחילים בטלה ומסתיימות בדגים .
2. בתים – בתים הם תחומים בחיים שמקבילים לארכיטיפים של המזלות ,למשל בית 4 =לסרטו
הארכיטיפ סרטן מדבר על רגישות ביתיות משפחתיות ובית 4 הוא המקום בו הכוכבים השוהים
בו מתמודדים עם תחום חיים זה.
3.כוכבים – כוכבים הם המרכיב השלישי לכם בית 4 = סרטן = הכוכב שלו ירח רק הכוכב נע
בין המזלות והבתים .
4. זויות – זויות הם מפגש אנרגיה שלילית או חיובית בין כוכבים למשל מולות 180מעלות כוכב
מול כוכב (יכול להיות חיובי או שלילי ,ריבוע (זוית שלילית) 90 מעלות בין כוכב לכוכב משולש
120 מעלות בין כוכב לכוכב (זוית חיובית) וצמידות שני כוכבים צמודים זה לזה עד 9 מעלות
(יכול להיות חיובי או שלילי).